rı Trafik Kanunu

Karayolları Trafik Kanunu’nun 108. maddesi ile kurulan Garanti Sigortası Hesabı, sorumluluk kapsamı genişletilerek Güvence Hesabı’na devredildi.
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesi, Birlik nezdinde Güvence Hesabı’nın kurulacağı hükmünü içermektedir. Bu hükme göre Güvence Hesabı’nın sorumluğu; Trafik Sigortası ile sınırlı olmaktan çıkmış ve diğer bazı zorunlu sigorta türlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
Güvence Hesabı aşağıdaki zorunlu sigortalar ile sınırlı olarak sorumludur;
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası,
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası,
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası.
Bu zorunlu sigortalar ile ilgili olarak Güvence Hesabı’na başvurulabilen durumlar şunlardır;
- Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
- Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
- Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları için,
- Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi yada iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar için,
- Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
- Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu’nca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafındanda başvurulabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “rı Trafik Kanunu”

Leave a Reply

Gravatar